Praca: Referent

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 90525

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

Zakres zadań

 • obsługuje korespondencję przychodzącą poprzez jej otwieranie, sprawdzanie, umieszczanie pieczęci wpływu, numerowanie i parafowanie a także rejestrację i rozdzielanie na sekretariaty i komórki organizacyjne w Izbie w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce
 • obsługuje korespondencję przychodzącą do jednostki za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji w tym poprzez weryfikację prawidłowości podpisu, jej rejestrację i rozdzielanie na właściwe sekretariaty i komóki organizacyjne Izby w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce
 • obsługuje korespondencję wychodzącą poprzez właściwą rejestrację w systemie, tworzenie książki nadawczej, ekspedycję przesyłek w ramach jednostki oraz poza nią w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w jednostce

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy, realizacji obowiązków pod presją czasu
 • Skrupulatność, dociekliwość oraz wnikliwość przy wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie
 • Dobra komunikacja z klientem zewnętrznym/wewnętrznym
 • Umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania
 • Nastawienie na stałe podnoszenie kompetencji zawodowych oraz otwartość do zdobywania, uzupełniania wiedzy i umiejętności
 • Umiejętność obsługi podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ