Praca: Zastępca Głównego Księgowego

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z. o.o. jest uznanym na rynku europejskim producentem najwyższej jakości koksu, produktów węglopochodnych oraz gazu koksowniczego dla odbiorców zewnętrznych.

 

Spółka od 2009 roku wchodzi w GRUPY ZARMEN – jednej z największych grup budownictwa przemysłowego w Polsce, w której skład wchodzi 11 spółek o szerokim zakresie działalności.

 

Wejdź na www.koksownianowa.pl i dowiedź się więcej o naszej działalności.

Zastępca Głównego Księgowego
Miejsce pracy: Częstochowa

Do Twoich zadań należeć będzie:
 • współudział w nadzorowaniu działalności księgowej firmy, w tym przygotowywanie raportów odzwierciedlających wynik finansowy Spółki,
 • nadzór nad procesem obiegu dokumentów księgowych i finansowych,
 • udział w nadzorze nad prowadzeniem pełnej księgowości firmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • koordynowanie, weryfikowanie, klasyfikacja i ewidencja zdarzeń gospodarczych,
 • weryfikacja aktywów i pasywów, rozliczanie inwentaryzacji oraz analizowanie zapisów na kontach księgi głównej i kontach pomocniczych,
 • nadzór nad procesem windykacyjnym oraz współpraca ze służbami handlowymi i kancelarią prawną w zakresie działań windykacyjnych,
 • weryfikacja poprawności rachunkowej przygotowywanych sprawozdań,
 • nadzór nad ewidencją obrotu materiałowego,
 • kontakt i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (organy podatkowe, ZUS, GUS, NBP) w zakresie powierzanych zadań,
 • nadzór i prowadzenie comiesięcznej kalkulacji kosztów,
 • koordynacja naliczania i sporządzania deklaracji podatkowych,
 • nadzór nad prawidłowością ewidencjonowania i rozliczeń kosztów Spółki (wytworzenia, sprzedaży, ogólnozakładowych),
 • koordynacja i udział w kontrolach zewnętrznych organów podatkowych,
 • nadzór nad wyceną produkcji w toku, zapasów wyrobów gotowych i półfabrykatów.

Od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego, preferowane kierunkowe (finanse, rachunkowość),
 • kilkuletniego doświadczenia w księgowości,
 • znajomości zagadnień z zakresu rachunkowości finansowej / zarządczej,
 • znajomości przepisów podatkowych,
 • dobrej znajomości programów MsOffice (głównie Exel),
 • wysokich zdolności analitycznych i dobrej organizacji pracy,
 • samodzielności w pracy.

U nas znajdziesz:
 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, będącej najnowocześniejszą koksownią na terenie kraju,
 • możliwość rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobywania nowych doświadczeń,
 • pakiet socjalny,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie,
 • system szkoleń i kursów rozwojowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ