Praca: Audytor

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
Audytor
Miejsce pracy: Lubliniec
Numer: StPr/21/0718
OBOWIĄZKI:
realizacja zadań zgodnie z planem audytu, ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz z obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrzynymi, ocena celowości, efaktywności i skuteczności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, ocena funkcjonowania kontroli zarządczej, analiza ryzyka podejmowanych działań, ocena wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Więcej informacji: jwk.mil.pl/BIP/OGŁOSZENIA/PRACA
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, osoba nie karana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępsto skarbowe, Posiadanie kwalifikacji do przeprowadzenia audytu zg. z art. 286 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych - bezwzględnie wymagane, mile widziane doświdczenie w zakresie audytu w sektorze finansów publicznych, komunikatywność oraz umiejętności pracy w zespole.

Miejsce pracy:

Lubliniec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 4 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu