Praca: Elektromechanik

Dołącz do Składnicy RARS w Lublińcu.

 

Elektromechanik
Miejsce pracy: Lubliniec
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Elektromechanik.
 • Chcemy zatrudnić jedna osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Składnica RARS, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 40.
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Wykonywanie napraw oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i maszyn elektrycznych, instalacji elektrycznych, odgromowych oraz sieci nN.
 • Wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych, prac gospodarczych, porządkowych i napraw oraz konserwacji maszyn i urządzeń.
 • Dbanie o prawidłowe oznakowanie oraz zabezpieczenie urządzeń elektrycznych przed dostępem osób nieuprawnionych.
 • Znajomość i przestrzeganie zasad zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej eksploatowanych instalacji i urządzeń.
 • Dokonywanie okresowych przeglądów agregatów prądotwórczych.
 • Obsługa i konserwacja agregatu prądotwórczego oraz baterii trakcyjnych.
 • Wykonywanie innych poleceń służbowych zleconych przez przełożonych związanych
  z funkcjonowaniem Składnicy.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie zawodowe.
 • Znajomość podstawowych zagadnień technicznych w obszarach elektryki, mechaniki, budownictwa, budowy maszyn i urządzeń, układów sterujących, hydrauliki.
 • Znajomość zagadnień z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, konserwacji instalacji elektrycznych i odgromowych oraz eksploatacji agregatów prądotwórczych, automatyki przemysłowej.
 • Posiadanie uprawnień elektrycznych G1 na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla instalacji o napięciu do 1 kV.
 • Posiadanie uprawnień do obsługi i konserwacji agregatów prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW oraz sieci oświetlenia ulicznego.
 • Wymagane umiejętności:
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dokładność,
  • rzetelność,
  • punktualność,
  • samodzielność
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie średnie techniczne.
 • Udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy.
 • Posiadanie uprawnień do obsługi i konserwacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV.
 • Posiadanie uprawnień UDT do obsługi urządzeń transportu bliskiego IIWJ, IIW oraz P (podesty przejezdne przewoźne).
 • Podstawowa znajomość oprogramowania biurowego.
 • Posiadanie uprawnień UDT do konserwacji urządzeń transportu bliskiego IIWJ, IIW oraz P (podesty przejezdne przewoźne).
Sprawdź co oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV)
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
 • Mile widziane dołączenie kopii dokumentów potwierdzających niezbędne wymagania (pozwolenie, zaświadczenie, orzeczenie).
APLIKUJ TERAZ