Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 98323

Warunki pracy

Praca przy komputerze, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Zakres zadań

 • opracowywanie i realizacja planu finansowego Inspektoratu
 • prowadzenie rozliczeń finansowych i budżetowych oraz ewidencji księgowej Inspektoratu
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej
 • zapewnienie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • realizacja zadań związanych z gospodarką materiałową i inwentarzową
 • uporządkowanie i przechowywanie akt spraw zakończonych stanowiących dokumentację bieżącą Inspektoratu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej albo wyższe - ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych albo wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów albo posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia średniego ekonomicznego albo co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego ekonomicznego
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, dyspozycyjność
 • Umiejętność organizacji pracy
APLIKUJ TERAZ