Praca: HR & Administration Supervisor / Z-ca Kierownika Działu HR i Administracji


Naszym klientem jest międzynarodowa firma produkcyjna z branży Automotive. Międzynarodowy Koncern Motoryzacyjny ( Greenfield New Company ) poszukuje obecnie kandydatów na stanowisko: Z-ca Kierownika Działu HR To wspaniała okazja dla uzdolnionych kandydatów, którzy chcieliby pracować w międzynarodowym zespole. Jeśli posiadasz min. 4~5 letnie doświadczenie w dziale HR oraz znajomość języka angielskiego na co najmniej poziomie biznesowym, nie wahaj się, aby aplikować na wspomniane stanowisko.


HR & Administration Supervisor / Z-ca Kierownika Działu HR i Administracji

Miejsce pracy: Częstochowa

Opis stanowiska:
 • Kształtowanie i realizacja polityki personalnej, zgodnej ze strategią i celami firmy
 • Zarządzanie procesami i systemem HR w Spółce
 • Prowadzenie procesu rekrutacji pracowników oraz adaptację zawodową nowo zatrudnionych pracowników
 • Właściwe prowadzenie administracji i dokumentacji personalnej
 • Nadzorowanie i koordynowanie działalności socjalnej
 • Bieżące wsparcie dla kadry kierowniczej w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się o pozwolenie na pracę dla cudzoziemców, wiz oraz kart stałego pobytu
 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji, sprawozdań dla potrzeb ZUS, US, GUS, PFRON
 • Sporządzanie umów, aneksów, zaświadczeń oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem pracowników
Podstawowe kryteria merytoryczne do ocen okresowych
 • Jakość pracy
 • Stosunek do współpracowników i przełożonych  Dzielenie się informacjami
 • Szacunek dla miejsca pracy, postawa pracownicza
 • Kształcenie, uaktualnianie i rozwijanie wiedzy
 • Zachowanie w sytuacjach niestandardowych lub trudnych - warunkowo - jeżeli takie wystąpiły
 • Komunikatywność
 • Samodzielność i decyzyjność
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe preferowane ekonomiczne/psychologiczne/ZZL
 • Bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społ. i podatkowych
 • Doświadczenie w przygotowaniu wynagrodzeń
 • Rozliczanie wynagrodzeń pracowników, sporządzanie list płac
 • Sporządzanie obowiązujących deklaracji, sprawozdań dla potrzeb ZUS, US, GUS, PFRON
 • Znajomość rynku doradztwa personalnego oraz usług szkoleniowych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu min. dobrym
 • Obsługa pakietu MS Office
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodzę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)
APLIKUJ TERAZ