Praca: Inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublińcu
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Lubliniec
Ogłoszenie o naborze Nr 114332

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa,
obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
praca związana z bezpośrednią oraz telefoniczną obsługą klienta,
kontrole w terenie, okresowo praca na wysokości,
stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku, dostępna winda
w sytuacjach klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej warunki pracy uciążliwe i niebezpieczne oraz praca w godzinach nocnych.
narażenie na stres związany z obsługą interesantów i wykonywanym zakresem obowiązków

Zakres zadań

 • prowadzi inspekcje i kontrole oraz oględziny obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz oddawania obiektów do użytkowania
 • prowadzi postępowania i przygotowuje projekty postanowień i decyzji administracyjnych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • prowadzi postępowania egzekucyjne wynikające z wydanych wcześniej decyzji administracyjnych
 • prowadzi wymagane rejestry, zapewniania właściwy obieg dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie wykształcenie średnie i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie albo wykształcenie średnie branżowe (budownictwo, architektura lub pokrewne) i uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • dobra znajomość ustaw: Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • prawo jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ