Praca: Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach
Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 98322

Warunki pracy

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak podjazdu, miejsca parcy usytuowane na pierwszym piętrze, brak windy).


Praca w terenie.


Srtres związany z obsługą petentów zewnętrznych.

Zakres zadań

  • Prowadzenie systematycznych terenowych lustracji obiektów ruchomych i nieruchomych oraz dokonywanie oceny weryfikacji danych tych obiektów, prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.
  • Dokonywanie odbioru prac prowadzonych przy zabytkach na podstawie pozwoleń Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym dotowanych przez budżet.
  • Przygotowanie projektów, decyzji, zaświadczeń i innych pism z zakresu ochrony nad zabytkami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: historii sztuki, ochrony dóbr kultury, architektury, budownictwa, konserwacji zabytków, urbanistyki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego preferowane w zakresie: pracy w urzędzie, instytucjach kultury, przygotowania dokumentacji i wniosków na potrzeby uzyskiwania decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowań administracyjnych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

    APLIKUJ TERAZ