Praca: Inspektor

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 86840

Warunki pracy

Praca w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Oświetlenie naturalne i sztuczne, pozycja ciała – głównie siedząca.


Stanowisko pracy wyposażone w drukarkę, skaner, telefon, komputer oraz w monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku KMP w Częstochowie przy ulicy ks. J. Popiełuszki 5. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi kartotekę ilościowo-wartościową części zamiennych i akcesoriów samochodowych poprzez wprowadzanie komputerowe przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów obrotu materiałowego, w celu bieżącej ewidencji, udzielania informacji jednostkom terenowym.
 • Dokonuje obliczeń i zestawień stanu magazynowego w ujęciu ilościowo-wartościowym części zamiennych i akcesoriów na koniec każdego okresu sprawozdawczego, w celu sporządzania sprawozdań do Wydziału Finansów.
 • Prowadzi ewidencję środków trwałych, w celu pozyskania informacji o aktualnej wartości majątku KWP oraz przekazaniu i porównaniu stanów bieżących z Wydziałem Transportu.
 • Sporządza w systemie informatycznym dowody wydania części zamiennych, akcesoriów dla pojazdów pozostających na obsłudze OT-2, OT-1, NB, w celu aktualizacji i rozszerzania bazy danych.
 • Zgłasza zapotrzebowanie upoważnionym pracownikom Wydziału na części zamienne i akcesoria,,w celu wszczęcia procedury zakupu.
 • Prowadzi ewidencję kwaterunku oraz urządzeń p.poż., który tworzy karty inwentarzowe, w celu sprawowania bieżącej kontroli nad powierzonym mieniem będącym na stanie Wydziału Transportu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość obsługi komputera i oprogramowania biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Umiejętność współpracy
 • Znajomość programu SWOP
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
APLIKUJ TERAZ