Praca: Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach
Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 112815

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Oddziału połączona z częstymi wyjazdami w teren. Wysiłek fizyczny związany z pobieraniem prób. Praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (zimno, upał, deszcz). Obsługa klientów zewnętrznych. Praca przy monitorze ekranowym i obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, faks).Pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Brak oznaczeń dla niewidomych, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym. Pomieszczenia Oddziału mieszczą się na trzecim piętrze, budynek nie posiada windy.

Zakres zadań

 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje zdrowotność roślin i powierzchnie pod ich uprawą oraz składowane rośliny, produkty roślinne i przedmioty w celu stwierdzenia występowania i rozprzestrzeniania się agrofagów podlegających przepisom.
 • Współuczestniczy w pobieraniu lub pod nadzorem Kierownika pobiera próbki roślin, ich części, glebę, podłoże oraz produkty roślinne i przedmioty na obecność agrofagów w celu ich identyfikacji.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty profesjonalne upoważnione do wydawania paszportów roślin w celu potwierdzenia wykonania przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w celu potwierdzenia wykonania przez podmioty obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu rośliny podlegające regulacjom prawnym w celu sprawdzenia ich prawidłowego oznakowania lub zaopatrzenia w paszporty lub stosowne zaświadczenia.
 • Przy współudziale drugiego pracownika wykonuje badania makroskopowe i oceny celem określenia stanu fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.
 • Współuczestniczy w kontrolach lub pod nadzorem Kierownika prowadzi kontrolę wykonania decyzji w sprawie zwalczania agrofagów podlegających przepisom w celu potwierdzenia wykonania nakazów i zakazów określonych w orzeczeniu decyzji
 • Wprowadza dane do Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie w celu stworzenia bazy danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub biologiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość ustawy o ochronie roślin przed agrofagami
 • Umiejętność wykorzystanie wiedzy i doskonalenie
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność IT
 • Organizacja pracy własnej
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Pozytywne podejście do klienta
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Język angielski komunikatywny
APLIKUJ TERAZ