Praca: Inspektor

Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 115560

Warunki pracy


 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym

 • Praca biurowa, siedząca przy oświetleniu naturalnym oraz sztucznym

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

 • Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer

 • Wyjazdy służbowe - kilka razy w roku KWP w Katowicach

 • Miejsce pracy usytuowane na III piętrze w budynku wielopoziomowym

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję, składa zapotrzebowanie i wydaje odzież, obuwie robocze, środki ochrony indywiduanej, środki higieny osobistej dot. pracowników cywilnych
 • sporządza zapotrzebowanie w zakresie sprzętu, materiałów i formularzy dla wydziałów merytorycznych
 • opracowuje i rejestruje faktury dot. wyżywienia osób zatrzymanych w systemie finansowo-księgowym
 • dokonuje kontroli merytorycznej faktur z zakresu naliczenia wydatków związanych z wyżywieniem koni i psów służbowych
 • prowadzi kartoteki dopłat do wypoczynku dla funkcjonariuszy
 • organizuje na bieżąco usuwanie awarii w budynku KMP, w tym zabezpiecza materiały i sprzęt
 • sporządza wykazy za pranie odzieży ochronnej pracowników Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach ds. zaopatrzenia
 • komunikatywność i samodzielność
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • rzetelność i terminowość
 • umiejętność współpracy
 • znajomość pakietu biurowego LibreOffice
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne
APLIKUJ TERAZ