Praca: Inżynier Energetyk

Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z. o.o. jest uznanym na rynku europejskim producentem najwyższej jakości koksu, produktów węglopochodnych oraz gazu koksowniczego dla odbiorców zewnętrznych.

 

Spółka od 2009 roku wchodzi w GRUPY ZARMEN – jednej z największych grup budownictwa przemysłowego w Polsce, w której skład wchodzi 11 spółek o szerokim zakresie działalności.

 

Wejdź na www.koksownianowa.pl i dowiedź się więcej o naszej działalności.

Inżynier Energetyk
Miejsce pracy: Częstochowa

Do Twoich zadań należeć będzie:
 • współudział w opracowywaniu i nadzorze nad wdrożeniem polityki energetycznej,
 • współudział w procesie zakupu/sprzedaży mediów i nośników energii,
 • sporządzanie okresowych bilansów mediów energetycznych,
 • opracowywanie okresowych zbiorczych zestawień wskaźników energetycznych,
 • prawidłowa obsługa, eksploatacja, konserwacja maszyn i urządzeń oraz sieci energetycznych i utrzymanie tych urządzeń w pełnej sprawności ruchowej,
 • kontrola i podejmowane decyzje z zakresu zużycia mediów energetycznych, pary oraz paliw,
 • uczestnictwo w opracowywaniu planów remontów, zakupów materiałów, części zamiennych, maszyn i urządzeń oraz zleceń na naprawy i remonty maszyn i urządzeń oraz analiza działalności,
 • wykonywanie analiz technicznych i ekonomicznych w celu obniżenia kosztów własnych i zwiększania efektywności gospodarowania,
 • nadzór nad systemem technicznym urządzeń, racjonalną eksploatacją i konserwacją oraz remontami maszyn i urządzeń oraz sieci energetycznych.

Od Ciebie oczekujemy:
 • wykształcenia: inż. energetyk,
 • 2-3 letniego doświadczenia,
 • znajomości rysunku technicznego i dokumentacji,
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości,
 • uprawnień energetycznych „E” i „D” grupa 1, 2, 3,
 • umiejętności w planowaniu pracy,
 • znajomości specyfiki branży,
 • samodzielności,
 • komunikatywności.

U nas znajdziesz:
 • stabilne zatrudnienie w rozwijającej się firmie, będącej najnowocześniejszą koksownią na terenie kraju,
 • możliwość rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności oraz zdobywania nowych doświadczeń,
 • pakiet socjalny,
 • prywatną opiekę medyczną,
 • atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie,
 • system szkoleń i kursów rozwojowych,
 • przyjazną atmosferę w pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ