Praca: Kierownik oddziału

Urząd Statystyczny w Katowicach
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kierownik oddziału
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 116138

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa / praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie / użytkowanie sprzętu biurowego / wyjazdy służbowe – szkolenia, spotkania / praca w terenie / praca na stanowisku biurowym, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym / budynek czterokondygnacyjny bez windy / ciągi komunikacyjne nieprzystosowane do szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych/

Zakres zadań

 • Realizuje zadania w zakresie obsługi kadrowej i administracyjnej Oddziału.
 • Kieruje pracami Oddziału w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań.
 • Nadzoruje realizację badań statystycznych w celu zapewnienia jakości i poprawności opracowywanych danych.
 • Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej w celu zapewnienia obsługi informacyjnej oraz realizacji wspólnych zadań.
 • Opiniuje projekty rocznych programów badań statystycznych statystyki publicznej oraz wytyczne z zakresu metodologii i organizacji sprawozdawczości w celu uzyskania w danym obszarze oczekiwanych wyników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego pracy w zakresie badań statystycznych
lub co najmniej 1 rok kierowanie zespołem.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Zarządzanie ludźmi (motywowanie i informacja zwrotna, delegowanie i kontrola, radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych)
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Współpraca
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna
 • Znajomość MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość metodologii i organizacji badań
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie strategiczne
 • Myślenie analityczne
APLIKUJ TERAZ