Praca: Kontroler weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Myszkowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Kontroler weterynaryjny
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 110871

Warunki pracy

Wyjazdy w teren do nadzorowanych podmiotów,kontakt ze zwierzętami ,materiałem zakaźnym i  pochodzenia zwierzęcego.Praca w biurze:obsługa komputera z drukarką,skanera,urządzeń pomiarowych.Możliwe nietypowe godziny pracy lub dyżury w sytuacjach kryzysowych,wymagających działań IW.Wyjazdy służbowe na szkolenia,konferencje.Stres związny z przeprowadzaniem kontroli ,z kontaktem z klientem.Praca jest świadczona w budynku PIW(bez windy), nieprzystosowanym do poruszania się osób z niepełnosprawnością -bariery architektoniczne.

Zakres zadań

 • przeprowadzenie kontroli w nadzorowanych podmiotach w aspekcie dobrostanu. ochrony zdrowia zwierząt
 • prowadzenie postepowań administracyjnych
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie sprawozdawczości, rejestrów i innej dokumentacji
 • wystawianie świadectw zdrowia
 • obsługa systemów informatycznych TRACES,VETLINK
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w zakresie kompetencji
 • prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • pobieranie próbek do badań laboratoryjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, zootechniczne lub inne z zakresu spraw należących do właściwości IW
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa żywności,chorób zakaźnych, postępowania administracyjnego, służby cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ