Praca: Pracownik ds. gospodarki energetycznej

Jesteśmy zarządcą krajowej infrastruktury kolejowej i jedną z największych polskich firm, łączącą tradycję z nowoczesnymi technologiami. Udostępniamy drogikolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym,prowadzimy ruch pociągów oraz tworzymy rozkłady jazdy. Budujemy, modernizujemy i utrzymujemycałą infrastrukturę kolejową. Wszystko z szacunkiem dla natury. Gwarantujemy stabilne zatrudnienieponad 39 tysiącom osób w całym kraju!

Stanowisko ds. gospodarki energetycznej

Częstochowa
Numer referencyjny:
WZ/IZ/91/09/21
Co zyskasz?
 • Umowę o pracę
 • Ulgi na przejazd koleją
 • Opiekę medyczną
 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy
 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową
 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • Program sportowo -rekreacyjny
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • analiza bieżącego zużycia nośników energii, określanie poziomu realizacji założonego planu kosztów w tym zakresie oraz inicjowanie i współpraca w prowadzeniu działań prooszczędnościowych zużycia nośników energii,
 • opracowywanie planów zużycia nośników energii na kolejne okresy rozliczeniowe pod kątem zwiększenia efektywności energetycznej oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu zużycia nośników energii i prowadzenie dokumentacji pracy,
 • rozliczanie faktur za zużyte nośniki energii i wprowadzenie do systemów SAP i SZPPEE oraz wprowadzanie danych z zakresie gospodarki energią elektryczną do SZPPEE,
 • opiniowanie projektów warunków przyłączeniowych i projektów umów o przyłączenie oraz przygotowywanie pozostałej dokumentacji technicznej związanej z warunkami przyłączeniowymi,
 • przygotowywanie materiałów do dokumentacji przetargowej w zakresie gospodarki energetycznej,
 • zawieranie umów na dostawę nośników energii.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie, mile widziane wyższe na kierunkach związanych z energetyką,
 • 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym 0,5 roku na stanowiskach związanych z energetyką,
 • wiedza zawodowa w zakresie energetyki, eksploatacji, elektroenergetyki i administracji,
 • znajomość pakietu MS Office i systemu SAP na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,
 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • otwartość na zmianę.
W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą znajdującą się pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”

W przypadku braku takiej klauzuli kandydatura nie będzie rozpatrywana, a dane osobowe zostaną usunięte wraz z powiadomieniem o błędnie złożonej aplikacji i konieczności ponownego złożenia aplikacji z wyrażoną zgodą lub ograniczeniem zakresu danych do wymaganego przepisami prawa. Pełen obowiązek informacyjny administratora danych zostanie wykonany wobec aplikującego w formularzu rekrutacyjnym.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

APLIKUJ TERAZ