Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Częstochowa
Numer: StPr/21/2432
OBOWIĄZKI:
Współpraca z rodzinami zastępczymi (oraz dziećmi w nich umieszczonymi oraz usamodzielnianymi wychowankami rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków. Dokonywanie okresowych ocen rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Samodzielne prowadzenie samochodu służbowego w celu realizacji obowiązków służbowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: Pedagogika
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B


Wymagania inne:

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:a) pedagogika,b) pedagogika specjalna,c) politologia,d) polityka społeczna,e) psychologia,f) socjologia,g) nauki o rodzinie.Wymagana umiejętoność obsługi urządzeń biurowych oraz komputera; praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie; kierowanie służbowym samochodem osobowym kat. B

Miejsce pracy:

Częstochowa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie