Praca: Specjalista ds. utrzymania mostów w rejonie w lublińcu

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu
Specjalista ds. utrzymania mostów w rejonie w lublińcu
Miejsce pracy: Lubliniec
Numer: StPr/21/0282
OBOWIĄZKI:
1. Prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych w zakresie bieżącego utrzymania drogowych obiektów inżynierskich, w tym kontroluje wykonawstwo robót, w celu zapewnienia jakości robót i ich zgodności z warunkami umów,2. Określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na bieżące utrzymanie, remonty i przebudowę drogowych obiektów inżynierskich w celu umożliwienia realizacji robót utrzymaniowych w zgodności z planami potrzeb, 3. Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu wyegzekwowania właściwej jakości robót i właściwego rozliczenia środków przeznaczonych na realizację robót,4. Opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych w celu zapewnienia kompletności opracowań i prawidłowości rozwiązań projektowych,5. Podejmuje działania zgodnie z właściwą procedurą określoną w Dokumentacji Przygotowuje materiały przetargowe w części technicznej na roboty utrzymaniowe w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonawstwa zlecanych robót i usług, 6. Opiniuje warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na drogowych obiektach inżynierskich w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa użytkowania obiektów inżynierskich, 7. Prowadzi System Gospodarki Mostowej i ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w celu określenia ilości i wartości zarządzanego majątku,8. Współpracuje z Wydziałem ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych w celu uwzględnienia potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez realizację inwestycji na sieci drogowej utrzymania dróg.Przewidywany okres zatrudnienia / okres wykonywania umowy: czas określony 1 rok, docelowo czas nieokreślony.Miejsce pracy: GDDKiA O/ Katowice,Rejon w Lublińcu Ul. Klonowa 3. Data zatrudnienia: marzec/kwiecień 2021 r.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), inne
Uprawnienia: prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: Znajomość pakietu MS Office
Uprawnienia: Obsługa programu Excel
Uprawnienia: obsługa programu WORD


Wymagania inne:

wykształcenie: wyższe, mile widziane wykształcenie wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub mostowe lub drogowo-mostowe; znajomość przepisów z zakresu: ustawy o drogach publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, zagadnień inżynierii ruchu, bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programów Excel i Word, kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja; zgoda na wyjazdy służbowe oraz szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne; prawo jazdy kat. B, co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji drogowej lub w utrzymaniu dróg lub w przygotowaniu inwestycji drogowych lub w realizacji inwestycji drogowych); mile widziane: posiadanie uprawnień budowlanych

Miejsce pracy:

Lubliniec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

3 700 - 4 064 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu