Praca: Specjalista

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 129646

Warunki pracy

Praca przy komputerze, także poza siedzibą Inspektoratu, praca na VI piętrze, pomieszczenia biurowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - winda oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Zakres zadań

 • przyjmowanie korespondencji i jej wstępna weryfikacja w zakresie kompletności oraz właściwości rzeczowej i miejscowej Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myszkowie
 • rejestracja poczty przychodzącej i wychodzącej w sposób tradycyjny albo w systemie elektronicznego obiegu dokumentów
 • obsługa petentów i udzielanie im informacji, wyjaśnień
 • prowadzenie rejestrów i ewidencji wynikających z przepisów wewnętrznych, w tym Instrukcji Kancelaryjnej oraz ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • przygotowywanie projektów pism, w tym zawiadomień, wezwań, postanowień, decyzji w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • archiwizowanie akt spraw

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność, dyspozycyjność
 • Umiejętność organizacji pracy
APLIKUJ TERAZ