Praca: Starszy inspektor ds finansowych

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
Starszy inspektor ds finansowych
Miejsce pracy: Lubliniec
Numer: StPr/21/0745
OBOWIĄZKI:
przeprowadzanie kontroli poszukiwawczych agrofagów kwarantannowych, regulowanych agrofagów nie kwarantannowych (RAN), agrofagów dla których określano środki unijne w odrębnych aktach prawnych w celu wykrycia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tych organizmów, kontrola podmiotów wpisanych do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych w celu potwierdzenia wykonywania przez nich obowiązków wynikających z przepisów prawa, pobieranie prób roślin, produktó roślinnych i innych przedmiotów w celu ich przebadania na obecność organizmów kwarantannowych, RAN i innych agrofagów, kontrola podmiotu wprowadzającego do obrotu rośliny, produkty roślinne podlegające regulacjom prawnym w celu sprawdzenia ich prawidłowego ich oznakowania lub zaopatrzenia w paszporty roślin, przeprowadzania śledztwa i postępowania wyjaśniające w celu wykrycia organizmów kwarantannowych
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak, kierunek: specjalność rolincza, ogrodnicza lub biologoiczna
Uprawnienia: prawo jazdy kat.B


Wymagania inne:

1 rok doświdczenia w obszarze ochrony roślin, ogólna znajomość roślin przed agrofagami, ustawy o służbie cywilnej, prawo przedsiębiorców, wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiągania celów, komunikacja, współpraca, posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych, nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przesępstwo lub umyślne przesępstwo

Miejsce pracy:

Lubliniec


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu