Praca: Starszy inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Lubliniec
Ogłoszenie o naborze Nr 90504

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (powiat lubliniecki);


- praca w zespole;


- wyjazdy służbowe poza miejsce wykonywania pracy;


- dyspozycyjność - możliwe nietypowe godziny pracy w sytuacjach kryzysowych;


- obsługa klientów zewnętrznych;


- obsługa komputera.

Zakres zadań

 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i prawa UE
 • Prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
 • Kontrola bioasekuracji gospodarstw utrzymujących świnie i drób
 • Aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
 • Pobieranie prób do badań urzędowych
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
 • Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt,
 • Obsługa systemów informatycznych TRACES i Vetlink
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, sporządzanie projektów decyzji i zaświadczeń
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości, wymaganych rejestrów i niezbędnej ewidencji prowadzonych spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prawo wykonywania zawodu
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ