Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Częstochowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 126772

Warunki pracy


 • Praca w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym
 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy
 • Stanowisko pracy wyposażone w telefon, komputer, urządzenie wielofunkcyjne
 • Wyjazdy służbowe - okresowe szkolenia w KWP w Katowicach, badania lekarskie w Katowicach
 • Miejsce pracy usytuowane w budynku wielopoziomowym, niedostosowane do pracy osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę organizacyjną i kancelaryjno-biurową Komendanta Miejskiego Policji i jego Zastępców oraz obsługę kancelaryjno-biurową komórek i jednostek organizacyjnych KMP
 • prowadzi rejestry i ewidencję pomocniczą
 • odbiera i nadaje przesyłki pocztowe mogące zawierać środki chemiczne lub materiał biologiczny do badań
 • archiwizuje i przekazuje dokumenty komórki/jednostki organizacyjnej do składnicy akt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • Komunikatywność i samodzielność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Rzetelność i terminowość
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych
 • Znajomość przepisów w zakresie zasad postępowania z dokumentacją spraw zakończonych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatów/kandydatek urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne
APLIKUJ TERAZ