Praca: Starszy referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Częstochowie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Częstochowa
Ogłoszenie o naborze Nr 90480

Warunki pracy


 • praca administracyjno - biurowa

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • obsługa urządzeń biurowych

 • praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku

 • budynek 4 piętrowy, nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, występują bariery architektoniczne, utrudniające dostępność do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych (toalety nie dostosowane dla osób niepełnosprawnych), korytarze dzielone drzwiami

Zakres zadań

 • prowadzi ewidencję osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu SPIRALA-ZINT
 • aktualizuje dokumenty ewidencyjne żołnierzy rezerwy na podstawie wpływających dokumentów i informacji
 • przyjmuje i opracowuje dokumenty ewidencyjne otrzymane z wydziału rekrutacji
 • wydaje zaświadczenia o odbytej służbie wojskowej po wcześniejszym podpisaniu przez szefa wydziału- zastępcę wojskowego komendanta uzupełnień
 • uczestniczy w sporządzaniu bilansu stanu zasobów rezerw osobowych wykorzystywanych na potrzeby obronne
 • przekazuje protokolarnie ewidencję żołnierzy rezerwy do archiwum
 • uczestniczy w pracach zespołów wykonujących zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, osiąganiem wyższych stanów gotowości bojowej oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych
 • przyjmuje i przygotowuje korespondencję w zakresie aktualizacji dokumentacji ewidencyjnej żołnierzy rezerwy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word, MS Exel)
 • Znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, Kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • Znajomość struktury organizacyjnej Terenowych Organów Administracji Wojskowej
 • Umiejętności: sprawnej organizacji pracy, radzenie sobie ze stresem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ