Praca: Starszy specjalista

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Myszków
Ogłoszenie o naborze Nr 135280

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa związana z koordynowaniem pracą zespołu oraz administrowaniem i zarządzaniem sieciami komputerowymi, w systemie ośmiogodzinym, dwuzmianowym. Wymuszona pozycja ciała siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy-czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego  czasu pracy, oświetlenie naturalne i sztuczne. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów. Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. Budynek posiada platformę przyschodową prowadzącą na parter budynku.

Zakres zadań

 • koordynuje pracą Zespołu Łączności i Informatyki w celu właściwej realizacji zadań przedmiotowej komórki. Administruje i zarządza sieciami komputerowymi poprzez instalowanie i aktualizowanie systemów operacyjnych i programów, usuwanie złośliwego oprogramowania i zabezpieczenie danych w celu poprawności jakości i wydajności pracy pracowników jednostki
 • administruje siecią szyfratorów zainstalowanych w Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych i stanowiskami do Systemu Niejawnego Policji oraz stanowiskami ODN w celu zapewnienia bezpieczeństwa Systemów Niejawnych Policji
 • zarządza dostępem do systemu teleinformatycznego poprzez nadawanie uprawnień użytkownikom, zakładania kont, ustalanie właściwych poziomów zabezpieczeń
 • przeprowadza okresowe przeglądy sprzętu, dokonuje oceny stanu technicznego sprzętu oraz konserwuje i dokonuje niezbędnych napraw sprzętu teleinformatycznego użytkowanego w jednostce
 • administruje systemem kontroli dostępu oraz monitoringu
 • prowadzi obsługę techniczną urządzeń mobilnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie teleinformatyki lub informatyki
 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Wiedza z zakresu informatyki
 • planowanie i organizowanie pracy własnej
 • samodzielność i komunikatywność
 • biegła obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs informatyczny CISCO
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2023.756 t.j.)
 • podstawowa wiedza z zakresu łączności
APLIKUJ TERAZ