Oczekiwania wobec kandydata

Ogłoszenie o pracę powinno wyczerpywać temat wakatu. Osoba czytająca ofertę musi wiedzieć dokładnie, jakiego rodzaju wymagania stawia przed kandydatem pracodawca.

W ofercie pracy zazwyczaj wymienione są oczekiwania względem umiejętności osoby zainteresowanej podjęciem pracy na określonym stanowisku. Podane są konkretne twarde kompetencje, które mają być podstawą ubiegania się o pracę.

Najczęściej wymieniane są umiejętności obsługi różnorodnych programów, znajomość języków obcych czy udokumentowane doświadczenie na danym stanowisku poparte osiągnięciami.

Praktyczne umiejętności, jak prawo jazdy określonej kategorii, czy znajomość przepisów prawa są niezwykle cenne. Jednak coraz większe grono pracodawców zwraca uwagę na kompetencje miękkie kandydatów, które są najważniejsze na poziomie komunikacyjnym w zespole i w kontakcie zewnętrznym.

Orientacja kandydata na rozwój, chęć nauki, umiejętność współpracy w zespole, nastawienie na klienta i wsłuchiwanie się w jego potrzeby, szybkie zdolności adaptacyjne, wysoce rozwinięte umiejętności komunikacyjne, zdolności organizacyjne to cenione i bardzo ważne elementy składowe cech kandydata.

Jeśli praca, o którą stara się kandydat, wymaga dobrze rozwiniętych umiejętności miękkich w zestawie z praktyczną wiedzą, przewagę ma ten, kto potrafi oczarować rekrutera już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oczekiwania pracodawcy jasno sprecyzowane w ofercie pracy, pozwolą zaoszczędzić czas zarówno rekruterowi, jak i kandydatowi ubiegającemu się o stanowisko pracy. Coraz większa liczba pracodawców wychodzi z założenia, że to właśnie kompetencje miękkie są ważniejsze. Obsługi programu, czy języka obcego można nauczyć się w każdej chwili. Jednak jeśli kandydat nie ma w sobie wystarczająco charyzmy, która łagodzi spory i niweluje stresy, może sobie nie poradzić np. na stanowisku sprzedażowym.