Praca dla emeryta, Częstochowa – warunki, czas pracy

Przejście na emeryturę nie zawsze oznacza koniec aktywności zawodowej. Wielu seniorów nadal chce pracować i mają do tego prawo. Muszą jednak pamiętać, że by ich świadczenie nie zmniejszyło się lub nie zostało zawieszone, muszą przestrzegać pewnych zasad.

Powodów, dla których seniorzy chcą pracować, jest wiele. Niektórzy nie wyobrażają sobie bezczynności na emeryturze, liczni dorabiają z uwagi na bardzo niskie świadczenie. Praca dla emeryta często oznacza również uniknięcie izolacji społecznej. Jeśli w jej trakcie ma kontakt z innymi, szczególnie młodymi osobami, zwykle pozytywnie wpływa to na jego samopoczucie.

„Dam pracę emerytowi”

W Częstochowie pracę dla emerytów oferuje wiele firm. Ponadto, niektóre już w ogłoszeniach zaznaczają, że preferują kandydatów mających ten status. Powód jest prosty – zatrudniając emerytów i rencistów, przedsiębiorstwo nie mają obowiązku odprowadzać za nie składek do Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Koszty zatrudnienia takich osób są więc niższe niż w przypadku innych pracowników.

Osoby, które przeszły na wcześniejszą emeryturę i nie chcą, by w wyniku pracy ich świadczenie się zmniejszyło lub uległo zawieszeniu, powinny pamiętać o limitach w wysokości dopuszczalnego miesięcznego wynagrodzenia. Co kwartał ustala je ZUS.

Emerytura zmniejszy się po uzyskaniu 70% średniego wynagrodzenia (3404,70 zł brutto – marzec 2019 r.) oraz zostanie zawieszona po uzyskaniu 130% miesięcznej średniej pensji krajowej (6322,90 zł brutto – marzec 2019 r.). Limity nie dotyczą osób, które osiągnęły wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn).

Emerytom w znalezieniu zatrudnienia może pomóc w Częstochowie pośrednik pracy. Innym sposobem jest zwrócenie się do Powiatowego Urzędu Pracy czy przeglądanie ogłoszeń w prasie. Seniorzy powinni jednak pamiętać, że obecnie wiele firm wystawia swoje oferty jedynie w Internecie.

Na jakich stanowiskach najłatwiej jest emerytom znaleźć pracę na terenie Częstochowy? Najwięcej ofert dotyczy profesji:

  • dozorcy,
  • ochroniarza,
  • portiera,
  • kasjera,
  • sprzedawcy,
  • dostawcy.

Częstochowa – praca w domu

Nie wszystkim seniorom zdrowie pozwala na wykonywanie pracy dozorcy czy dostawcy. W takim przypadku dobrze jest wziąć pod uwagę możliwość pracy zdalnej. W Częstochowie pracę w domu oferują między innymi firmy telekomunikacyjne czy z branży handlowej. Od kandydata wymaga się wówczas najczęściej umiejętności obsługiwania telefonu i komputera, wraz z oprogramowaniem koniecznym do wykonywania pracy.

Firmy często wysyłają nowych pracowników na szkolenia w tym zakresie. Warto jednak sprawdzić ofertę bezpłatnych kursów z obsługi komputera dla seniorów, które organizuje urząd pracy.