Bezrobocie w dół, pracowników brak

W Częstochowie pracy nie brakuje. Poziom bezrobocia jeszcze nigdy nie był tak niski, jak aktualnie. Brakuje za to pracowników. Poza tym jest jeszcze inny problem. Częstochowa się starzeje. Nie chodzi tylko o fizyczny wiek mieszkańców, ale także o brak poważnych inwestycji.

Niedawno

Nawet przed kryzysowym momentem w 2008 roku poziom bezrobocia nie był tak niski, jak obecnie. Potem odsetek bezrobotnych tylko rósł, a w 2013 roku osiągnął kryzysowy moment w postaci bezrobocia 14,4%. Dopiero po 2014 roku zaczęło się poprawiać. Aktualnie spadek bezrobocia to tendencja ogólnopolska. Sytuacja jest zróżnicowana w zależności od regionu. Niemniej jednak zdecydowanie poziom bezrobocia jest niski jak nigdy dotąd.

Młodzi

Jaki jest powód braku chętnych do pracy w Częstochowie? Coraz częściej młodzi ludzie nie chcą tu pracować, ponieważ brakuje nowych przedsiębiorstw, a te, które już są, nie oferują zbyt dobrej pensji, ani dużych możliwości rozwojowych według częstochowian. Tendencja raczej wskazuje na odpływ młodych ludzi z miasta.

Zapotrzebowanie

Aktualnie na częstochowskim rynku pracy największe zapotrzebowanie jest na pracowników będących jednocześnie fachowcami. Poszukiwani są przede wszystkim fachowcy z branży budowlanej, produkcyjnej, transportowej, handlowej i gastronomicznej.

Walka

Urząd Pracy stara się walczyć z brakiem chętnych do pracy. Oferuje programy doszkoleń, aby bezrobotny, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji, mógł podjąć zatrudnienie. Jednak jak się okazuje, niewielka jest grupa chętnych osób, aby podjąć działanie. Dlatego też coraz częściej rynek wypełniają cudzoziemcy, zwłaszcza zza wschodniej granicy, którzy chętnie poddają się szkoleniom i zyskują pracę. Na ten cel przewidziano także osobne programy szkoleniowe, gdyż spotykają się one ze sporym zainteresowaniem.