Bezrobocie w dół

Częstochowski rynek pracy stale się zmienia. Zmiany te najlepiej zaobserwować można w strukturze zatrudnienia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie w maju zamknęła się liczbą 7809 osób. Ten wynik jest lepszy w stosunku, chociażby do początku roku. Wynika z tego, że w styczniu 2018 zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie było o 1121 osób więcej, niż w maju. Dodatkowo porównując statystyki ubiegłoroczne, w maju 2017 roku liczba bezrobotnych była większa o 2266 osób w stosunku do maja 2018. Na przestrzeni ostatnich 10 lat bezrobocie spada. Przykładowo w maju 2008 roku było o 5564 bezrobotnych osób więcej niż w maju 2018.

W samej Częstochowie liczba bezrobotnych wyniosła w dniu 31.05.2018 4 521 osób. Od początku roku pracę w mieście podjęło ponad 550 osób. To bardzo dobry wynik. Również w gminach powiatu częstochowskiego liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 179 osób. W całym powiecie zarejestrowanych było w tym samym czasie 167 osób.

Z kolei największa liczba osób bezrobotnych dotyczy mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego. Ponad połowę z nich stanowią kobiety. W całościowych statystykach PUP Częstochowa również kobiety stanowią ponad połowę ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Zaledwie 15% osób bezrobotnych ma prawo do zasiłku.