3 tematy zakazane w czasie rozmowy o pracę, czyli o co nie powinien pytać rekruter

Osoby, które otrzymały zaproszenie na rozmowę o pracę w Częstochowie, muszą przygotować się nie tylko na standardowe pytania, ale też na te bardziej podchwytliwe. Pamiętajmy, że są też kwestie, które w czasie rekrutacji absolutnie nie powinny być poruszane. Poniżej znajdziecie listę pytań, których nie wypada zadawać rekruterowi. Oto tematy, które w czasie rekrutacji powinny pozostać tabu:

1. Planowanie rodziny
Niektórych pracodawców interesuje sytuacja rodzinna kandydatów. Jest to szczególnie intrygujący temat dla pracodawców, którzy zatrudniają młode kobiety. Niektórzy obawiają się, że nowozatrudniona pracownica może w niedługim czasie pójść na urlop macierzyński. Pamiętajmy, że w czasie rekrutacji nie powinny padać pytania dotyczące planów matrymonialnych czy powiększania rodziny. Rozstrzyganie tego typu dylematów (zwłaszcza pytania kierowane do kobiet o to, czy starają się o dziecko) może zostać potraktowane jako przejaw dyskryminacji ze względu na płeć. Podczas rekrutacji nie można też wypytywać o orientację seksualną.

2. Stan zdrowia
Pracodawca nie ma prawa pytać nas o przebyte czy przewlekłe choroby. Tak samo zresztą, jak nie powinien drążyć tematu nałogów czy chorób psychicznych. Kandydat musi jedynie wykonać badania wstępne u lekarza medycyny pracy, które zweryfikują, czy stan zdrowia umożliwia podjęcie pracy na określonym stanowisku.

3. Poglądy polityczne i religia
W czasie rekrutacji nie wypada poruszać kwestii dotyczących zapatrywań politycznych czy praktyk religijnych. Naszą czujność powinny wzbudzić też pytania dotyczące pochodzenia etnicznego.

Jeśli chcesz znaleźć naprawdę dobrą pracę w Częstochowie, to musisz zwracać uwagę na takie „detale”. Tego typu pytania nie zawsze są zadawane wprost, ale warto być wyczulonym na tym punkcie. Współpraca z firmą, która już na starcie pokazuje brak szacunku dla życia prywatnego swoich pracowników, raczej nie zapowiada się pomyślnie…