Lekarz medycyny pracy Częstochowa – wszystko o badaniach do pracy

Medycyna pracy

Medycyna pracy to dziedzina zajmująca się badaniem wpływu czynników ze środowiska pracy na zdrowie osób zatrudnionych. Lekarze medycyny pracy wykonują badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz specjalistyczne (np. dla policjantów, marynarzy czy kierowców). Wydają także orzeczenia o braku przeciwwskazań do wypełniania obowiązków na danym stanowisku. Mogą również stwierdzić, że ktoś nie jest w stanie wykonywać zadań w konkretnym zakładzie ze względu na problemy zdrowotne.

Warto podkreślić, że nie każdy doktor ma prawo do wydawania orzeczeń. Aby zaświadczenie zaakceptował pracodawca, musi je wydać lekarz medycyny pracy. Do zadań specjalistów z tej dziedziny należą między innymi:

  • informowanie o możliwych szkodliwych czynnikach w miejscu pracy,
  • przeprowadzanie badań,
  • udzielanie porad w zakresie ergonomii,
  • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej,
  • prowadzenie rehabilitacji,
  • promowanie zdrowych nawyków, profilaktyki.

Lekarz medycyny pracy – Częstochowa

Lekarze medycyny pracy w Częstochowie przyjmują pacjentów, którzy potrzebują zaświadczeń do zakładu. Wydanie skierowania na badania leży po stronie przedsiębiorcy. Przed rozpoczęciem wykonywania zadań zatrudnieni muszą przejść badania wstępne. Co bada lekarz medycyny pracy? Wszystko zależy od rodzaju stanowiska. Badania do pracy na wysokości będą wyglądały inaczej niż w przypadku wypełniania zadań w biurze.

Oprócz badań wstępnych przeprowadza się również badania okresowe oraz kontrolne. Te ostatnie są stosowane przy dłuższej, spowodowanej chorobą, nieobecności pracownika w firmie (minimum 30-dniowej).

Badania lekarskie do pracy są bardzo ważne. Bez nich sprawowanie obowiązków nie jest możliwe. Jeśli jednak przełożony zdecyduje się dopuścić do zadań osobę, która nie otrzymała pozwolenia od doktora, to może spodziewać się kary finansowej nałożonej przez Państwową Inspekcję Pracy.

Za wszystkie wizyty płaci pracodawca. Badania wstępne są wykonywane jeszcze przed podjęciem obowiązków. Inaczej jest w przypadku analiz okresowych i kontrolnych. W miarę możliwości wykonuje się je w godzinach pracy. Podwładny nie musi wypisywać wniosku o urlop. Według artykułu 229. Kodeksu pracy za dzień nieobecności poświęcony na wizytę u lekarza medycyny pracy przysługuje wynagrodzenie. Jeśli pracownik spędził w ośrodku zdrowia np. pół dnia, to jest zobowiązany do powrotu do zakładu.