Technik weterynarii – praca, wymagania, zarobki

Technik weterynarii – opis zawodu

Praktycznie w każdym gabinecie weterynaryjnym pracuje technik weterynarii. Jest on prawą ręką lekarza. Do jego głównych zadań należą asystowanie podczas codziennych wizyt oraz pomoc w trakcie zabiegów chirurgicznych. Przy czym technik weterynarii żadnych operacji nie może wykonywać samodzielnie. W zakres jego obowiązków wchodzą między innymi niesienie pierwszej pomocy, pobieranie próbek do badań laboratoryjnych, robienie zastrzyków podskórnych i domięśniowych oraz podawanie leków.

Technik weterynarii – wymagania

Aby rozpocząć pracę w tym zawodzie, nie wymaga się wyższych studiów medycznych. Przyszli asystenci weterynarzy muszą ukończyć specjalne technikum profilowane lub szkołę policealną. Absolwenci zdają specjalny egzamin zawodowy, który dzieli się na część teoretyczną oraz praktyczną. Technicy weterynarii powinni wykazać się rozległą wiedzą z zakresu anatomii oraz wykonywania podstawowych zabiegów. Profesja ta jest najczęściej wybierana przez ludzi lubiących zwierzęta.

Technikum weterynaryjne – Częstochowa

Placówką szkolącą przyszłych techników weterynarii jest między innymi technikum weterynaryjne w Częstochowie. W trakcie nauki uczniowie kształcą się między innymi w zakresie prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich i domowych, wykonywania zabiegów inseminacyjnych oraz pomocniczych czynności diagnostycznych. Kadra nauczycielska kładzie nacisk na pozyskanie zarówno informacji teoretycznych, jak również praktycznych.

Technik weterynarii – praktyki

Większość placówek edukacyjnych wymaga zaliczenia praktyk. Uczniowie mogą sprawdzić nabyte umiejętności podczas przygotowania do wykonywania zawodu. Większość praktyk odbywa się w placówkach leczniczych lub gospodarstwach hodowli zwierząt. Jest to świetna okazja dla młodych ludzi, którzy chcą zobaczyć, jak pracują wykwalifikowani specjaliści.

Technik weterynaryjny – oferty pracy

Technik weterynarii pracę znajdzie w gabinetach weterynaryjnych, lecznicach dla zwierząt, schroniskach, ogrodach zoologicznych, zakładach hodowli zwierząt, zakładach przetwórstwa spożywczego, w weterynaryjnej inspekcji pracy czy przy nadzorze sanitarno-weterynaryjnym. Jak widać, możliwości rozwoju jest bardzo dużo. Praca ze zwierzętami do łatwych nie należy, ale przynosi dużo satysfakcji.

Technik weterynarii – zarobki

Od kandydatów na stanowisko asystentów weterynarii wymaga się rozległej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Czy przekłada się to na ich wynagrodzenie? Zarobki techników weterynarii zaczynają się od 2260 zł brutto. Najwyższe stawki to 3100 zł brutto. Pensje zależą między innymi od miejsca zatrudnienia. Na największe wypłaty mogą liczyć osoby zatrudnione w dużych, prywatnych gabinetach weterynaryjnych w większych miastach.