Adaptacja pracownika – co to jest, na czym polega, proces

Adaptacja pracownika – co to jest?

Według Internetowego Słownika Języka Polskiego PWN jedno ze znaczeń terminu adaptacja to: przystosowanie organizmów do warunków środowiska. Obecnie coraz częściej można usłyszeć zwrot adaptacja pracownika. Oznacza on jeden z elementów procesu następującego po rekrutacji, który powinien następować po przyjęciu nowej osoby w szeregi firmy. Wprowadzenie zatrudnionego do organizacji bywa trudne, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby zakończyło się sukcesem.

Adaptacja zawodowa – na czym polega?

Adaptacja zawodowa przebiega różnie w zależności od struktury firmy oraz doświadczenia nowego podwładnego. Wyodrębniono dwa podstawowe typu procesu.

 • Adaptacja spontaniczna – pracownik w początkowym okresie zostaje pozostawiony sam sobie. Działania nie są w żaden sposób zaplanowane. Spontaniczny proces adaptacji pracownika trwa dłużej i częściej kończy się niepowodzeniem.
 • Adaptacja kierowana – firma dokładnie określa, jak wyglądają poszczególne etapy przystosowania zatrudnionego. Wszystkie elementy są przemyślane i dobrane do doświadczenia oraz profilu podwładnego.

Najczęstsze działania podejmowane podczas adaptacji nowego pracownika to:

 • zapoznanie ze strukturą organizacyjną firmy, jej historią oraz ogólnymi zasadami pracy,
 • oprowadzenie po budynku,
 • dokładne określenie obowiązków, jakie będzie wykonywał nowy zatrudniony,
 • przedstawienie zespołowi,
 • udostępnienie środków potrzebnych do nauki oraz realizacji zadań,
 • ustalenie opiekuna,
 • zapoznanie z regułami dotyczącymi BHP,
 • udział w szkoleniach oraz spotkaniach informacyjnych,
 • przydzielenie stanowiska pracy.

Proces adaptacji pracownika

Wdrożenie nowicjusza jest konieczne głównie po to, aby firma poprawnie prosperowała. Pracodawcy chcą, aby każdy podwładny był jak najbardziej samodzielny i mógł efektywnie wykonywać swoje obowiązki. Zapoznanie z każdym aspektem organizacji danej instytucji (np. regulaminem przyjścia do pracy lub sposobem zgłaszania absencji) przyśpiesza adaptację. Warto podkreślić, że zmiana pracy bywa stresującym wydarzeniem. Dlatego proces przystosowania ma również na celu wspomóc świeżo zatrudnioną osobę. W przypadku problemów z adaptacją, należy zmienić sposób jej przeprowadzania. Inaczej proces nie zakończy się sukcesem i być może trzeba będzie po raz kolejny przeprowadzić rekrutację. Dobrze przeprowadzona adaptacja pozwala ograniczyć związane z nią koszty.